ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
SharePoint

ระบบจัดการเอกสารร่วมกัน ม.สงขลานครินทร์

  
  
คำอธิบาย
  
  
  
  
การพัฒนาระบบสารสนเทศของ ม.สงขลานครินทร์https://treechawa.psu.ac.th/SiteCollectionImages/d.jpg
https://treechawa.psu.ac.th/MIS/SitePages/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.aspxแท็บใหม่
เคล็ดเล็กๆ ในระบบคอมพิวเตอร์https://treechawa.psu.ac.th/SiteCollectionImages/images.jfif
https://treechawa.psu.ac.th/blog/_layouts/15/start.aspx#/default.aspxแท็บใหม่
ทดลองใช้งาน Sharepointhttps://treechawa.psu.ac.th/sites/CC/DocLib1/indias-best-it-sector-companies-to-work-for.jpg
http://https://treechawa.psu.ac.th/sites/testแท็บใหม่
อบรมการใช้งาน Sharepoint 2013https://treechawa.psu.ac.th/sites/CC/DocLib1/3-2.jpg
https://treechawa.psu.ac.th/sites/trainแท็บใหม่
Server : Sharedoc (Sharepoint 2010)https://treechawa.psu.ac.th/sites/CC/DocLib1/media%20research.jpg
https://sharedoc.psu.ac.thแท็บใหม่
Server : Sritrang (Sharepoint 2007)https://treechawa.psu.ac.th/SiteCollectionImages/1299731891.jpg
http://sritrang.psu.ac.thแท็บใหม่

moro1.jpg

  
  
  
20/12/2556 16:05
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1299731891.jpg 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ถ้าหากว่าท่านใช้ Windows XP หรือ Windows 98 ต้องตั้งค่า Security เป็น NTLMv2 ก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้ มีวิธีการดังนี้

Control Pannel > Administrative Tools >
Local security setting > Local Policies >Security Option >
Network security: LAN Manager authentication
level แล้วเลือกตั้งค่าเป็น Send NTLMv2 response only
  

​ถ้าหากหน่วยงานใดสนใจ ขอเปิดใช้ Sharepoint สามารถ e-mail ขอมาได้ที่ ปรีชา ศรีมนัสรัตน์ (preecha.s@psu.ac.th) โดยให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล,e-mail,เบอร์โทรศัพท์,ชื่อหน่วยงาน,ชื่อ site ของผู้ที่ทำหน้าที่ดูแล

  

การตั้งค่า Single Sign On ด้วยตนเอง​

เพื่อความสะดวกในการใช้หลาย ๆ Server สามารถตั้งค่าดังนี้ เพื่อให้สามารถใส่ Username และ password ครั้งเดียว เข้าระบบทั้งหมดได้

Microsoft Internet Explorer

1. เปิด Internet Explorer.

2. กดเม้าส์ที่เมนู Tools > Internet Options

3. เลือก Security tab, เลือก Local intranet และกดปุ่ม Sites

4. กดปุ่ม Advanced

5. ใส่ address เช่น https://treechawa.psu.ac.th แล้วกดปุ่ม Add.

6. กดปุ่ม Close.

7. กดปุ่ม OK.

8. กดปุ่ม OK.

 

Mozilla Firefox

1. เปิด Firefox.

2. พิมพ์ about:config ที่ address bar แล้วกดปุ่ม Enter.

3. ในช่อง Search พิมพ์คำว่า network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris แล้วกดปุ่ม Enter.

4. กดเม้าส์ที่ network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris 2 ครั้งเพื่อทำการแก้ไข

5. พิมพ์ Address ของเครื่องแม่ข่าย เช่น https://treechawa.psu.ac.th

6. ถ้าหากว่าต้องการใส่หลาย Server ให้ใช้เครื่องหมาย comma (,) กั้น

  

​ชื่อ server ตั้งตามชื่อของดอกไม้ ชื่อ ตรีชวา

reIMG_0493.JPG 

G2759659-10.jpg